เชิญชวน “องค์กรสวัสดิการสังคม” ในจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Share: