เข้าพบนายแพทย์เพทาย เตโซฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุ


Share: