ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค​ หน้ากากอนามัย​ แอลกอฮอ​ล์ พร้อมทั้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนแก่คนไร้บ้าน


Share: