ร่วมลงนามเป็นพยานในข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กับมูลนิธิประภาคาร เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก


Share: