พิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565


Share: