พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

โปรดประทานสิ่งของประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


Share: