ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ (ศชฝ.ชม.)


Share: