ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1U2Tq5MI8ZAJDSTaQFS78t2ceLXfVPbmd?usp=sharing

Share: