ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรแบบธรรมชาติครอบครัวคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรแบบธรรมชาติครอบครัวคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จัดโดย มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่เพื่อบุคคลพิเศษ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่เพื่อบุคคลพิเศษ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


Share: