ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559


Share: