ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่


Share:ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดซื้อข้าวสารเจ้า (ข้าวขาวหอมมะลิ 100%) ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก


Share:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขออนุมัติจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กเพื่อสนับสนุนให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial