พม.เชียงใหม่ มอบโล่ ศพอส. ดีเด่น มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


Share: