ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง


Share: