โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารสำหรับคนตาบอด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางจิราพร เชาวน์ประยูรยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารสำหรับคนตาบอดในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (รุ่นที่ 2) จัดโดยศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Share: