เข้าเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


Share: