เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566


Share: