เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้นที่ 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน


Share: