อบรมตามโครงการให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน  คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566


Share: