องคมนตรี พร้อมด้วยผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พมจ.เชียงใหม่และหัวห้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย


Share: