หารือแลกเปลี่ยนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และทำความเข้าใจ ถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลไทย


Share: