สนง.พมจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ CSR เชียงใหม่ รับมอบนมถั่วเหลืองจาก บริษัท ส. เจริญซัพพลาย


Share: