ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ และสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย


Share: