ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


Share: