ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566


Share: