ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมสาธิตการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบบูรณาการ


Share: