รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นิติกร

เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1qzvT855bnJWmp3UWgHFA4t69VTs4t8wg/view?usp=sharing


Share: