รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม(พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

https://drive.google.com/file/d/1J4T3XzOi5yhXD2r1XZQWSOQlXwic-a04/view?usp=sharing


Share: