รับมอบแพมเพิส จากมูลนิธิดีซีเอในประเทศไทย

      นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบแพมเพิสจากมูลนิธิดีซีเอในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


Share: