มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติของกรมกิจการผู้สูงอายุ

(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่


Share: