มอบหน้ากากอนามัยและถุงขยะให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และถุงดำสำหรับใส่ขยะติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลประจำภาคเหนือ


Share: