มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดเชียงใหม่


Share: