มอบป้ายบ้านแก่ผู้สูงอายุ​ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

วันที่ 8 เมษายน​ 2564 นา​งจิ​รา​พร​ เชาวน์​ประยูร​ ยา​มา​โม​โต้​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​เชียงใหม่​ มอบ​หมา​ยให้​นาย​วิโรจน์​ เรือง​ส​อาด​ นัก​พัฒนา​สังคม​ชำนา​ญ​การ​พิเศษ​ และ​นายณัฐภัทร พระทอง นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง มอบป้ายบ้านแก่ผู้สูงอายุ​ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ​ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่​


Share: