มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ​ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566


Share: