พิธีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการ


Share: