พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่


Share: