พิธีพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าพัชรติยาภา


Share: