พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริก ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2


Share: