พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


Share: