พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566


Share: