พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานชุดนักเรียน เครื่องเรียน เครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของพระอธิการอานันท์ อนันโท เจ้าอาวาส วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Share: