ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และการลงนามการประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่”


Share: