ประชุมหารือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ภายในอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: