ประชุมสรุปแนวทางการทำงานขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะและคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566


Share: