ประชุมพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ


Share: