ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่

   นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัชวาลย์ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: