ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566


Share: