ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2565


Share: