ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566


Share: