ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดซื้อข้าวสารเจ้า (ข้าวขาวหอมมะลิ 100%) ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก


Share: