ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่


Share: